DRINK COFFEE
︎Do stupid things faster with more energy 


Tvorba prezentace developerského projektu Panská zahrada, Kladno do soutěže. Zakázková práce pro Exx a Espe Service. Vypracování prezentace obsahovalo:
- fotodokumentaci daného místa
- tvorbu 3D vizualizací projektu
- vypracování kompletní výkresové dokumentace
- grafické zpracování prezentace celého projektu
- zajištění tiskové produkce
- předání hotových materiálů klientovi


Projekt v soutěži zvítězil.
Spolupráce: Ing. arch. Michael Baroch