︎︎︎ předchozí projekt  |  další projekt ︎︎︎  |  Home

Integrační centrum Praha


Integrační centrum Praha je neziskovou organizací nabízející bezplatné služby pro cizince. Jejich klienty jsou občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

V rámci projektu Hodnocení strategie města Praha v oblasti integrace vznikly infografiky, které referovaly o výsledcích průzkumu. Cílem infografik bylo informování široké veřejnosti o situaci v Praze.

Výstupem byly čtyři postery cílené na jednotlivé oblasti. Vše řešeno dvojjazyčně: čeština/angličtina.

Realizace: 2018